---- dovolená -  expedice zaplacených objednávek 1.8.2024 - krásné léto ----

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Naše společnost bere ochranu osobních údajů vážně.

Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“.

Správcem osobních údajů je GetReady s.r.o. IČO: 01877381  se sídlem Truhlářská 342/5, Liberec II – Nové Město 460 01, (dále jen: „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Data používáme a skladujeme výlučně pro účely nutné k zasílání objednávek z e-shopu textiliana.cz. Informativní e-maily zasíláme výjimečně a pouze po předchozím souhlasu.

O zákaznících uchováváme tato data: emailová adresa, zasílací adresa, telefon, pokud byl udán (vše, nebo cokoli z toho lze kdykoli na vyžádání okamžitě smazat), faktury k objednávkám (ze zákona skladujeme 10 let). U firemních zákazníků uchováváme navíc IČO, případně DIČ a firemní adresu.

Data na e-shopu lze kdykoli smazat, Vaši žádost, prosím, zašlete e-mailem na info@textiliana.cz

S daty pracují pouze pověření zaměstnanci GetReady s.ro., kteří byli seznámeni s pravidly pro ochranu osobních údajů.

Pro přenos dat využíváme výhradně zabezpečené webové stránky, s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána na cloudu, nikoliv na lokálních počítačích. Tyto služby zajišťují certifikovaní smluvní partneři.

Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány námi nebo třetími stranami, jako je: 

Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů pro účely zpracování objednávky a s jejich uložením pro případné další objednávání. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá jednatel firmy Ing. Jaromír Müller (Tel.: +420 774 714 916, e-mail: jaromir.muller@getready.cz)

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2020. GetReady s.r.o.

Vytvořeno GetReady s.r.o.